תעודות אחריות

 

תנאי האחריות של העמדות המסופקות על ידנו*:

  1. אחריות ברכישת עמדת טעינה בלבד ZES, ABB או EHOME.
  2. אחריות ברכישת עמדת EVMETER.
  3. אחריות ברכישת עמדת POWER-PRO.
  4. VOLTEC 22KW.
  5. אחריות ברכישת שירותי הנחת תשתית או חיבור, ואספקת עמדת טעינה
  6. אחריות ברכישת אביזר טעינה (כבל או מטען נייד)

 

*ברכישת עמדה ו/או חבילת חיבור ואספקת עמדה של טסלה, איננו מספקים את תנאי האחריות המפורטים מעלה. אלא, מסופקת אחריות ישירות על ידי טסלה כמפורט  בתעודת האחריות שתצורף לעמדה.

כאן תוכלו לעיין בתעודת האחריות לעמדת הטעינה של טסלה.

 

afconev-img afconev-img

סימולטור בחירת עמדה

afconev-img