אישורים נדרשים

אנחנו באפקון נעזור לחווית התקנת עמדת הטעינה החשמלית לרכב שלך להיות קלילה, ברורה ויעילה. בעמוד זה תמצאו אישורים שנדרש לחתום עליהם בנסיבות מסוימות של חיבור עמדות.

על מנת לחבר כל עמדה נדרש לקבל אישור בכתב של בעל הזכויות בנכס. במידה והנכס הוא בשכירות, נדרש לבקש את אישור בעל הנכס. במידה והנכם בעלי הנכס, אנא חתמו על מסמך זה. יש למלא את הטופס הנ”ל לאחר תיאום מועד חיבור עמדה ולהעבירו אל evcharging@afcon.co.il – לינק לטופס בעל הזכויות בנכס.

בעת חיבור עמדה בבניין משותף נדרש אישור של ועד הבית או חברת הניהול, לשם כך יש להחתימם על טופס אישור לחיבור עמדה ברכוש משותף.

כמו כן, במידת הצורך יש להחתים טופס אישור אגודה להתקנה במושב או קיבוץ או אישור רשות להתקנה בחניית נכה ייעודית.

 

 

afconev-img afconev-img

סימולטור בחירת עמדה

afconev-img